Kom in contact

Neem contact op

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Lek Beton draagt graag haar steentje bij aan het behoud van onze  wereld. Duurzaamheid is dan ook één van de belangrijke begrippen bij onze innovaties. De Lek Beton zet zich onder andere in voor verantwoord landgebruik, het terugdringen van het CO2-verbruik en hergebruik van secundaire grondstoffen. Beton is een duurzaam product. De toegepaste grondstoffen hebben een verantwoorde herkomst en de betonsector en haar toeleveranciers willen hier graag aan voldoen door zich in te zetten voor een herleidbaar transport- en productieproces.


Hoe doen wij dit?


De Lek Beton gebruikt primaire grondstoffen zoals zand en grind die per schip worden aangevoerd. Dit heeft een lagere milieubelasting. Bij de keuze van het cement wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van klinkerarme cementsoorten. De reststoffen (zand, grind en cementwater) uit ons eigen productieproces worden hergebruikt. Daarnaast maken we gebruik van betongranulaat (gebroken betonpuin)  als grondstof voor de productie van nieuwe betonmortel. Samen met een modern productiebedrijf zijn we in staat  onze CO2-uitstoot flink te verminderen en de afvalproductie tot nagenoeg nul te beperken. Maar ook verantwoord landgebruik, arbeidsveiligheid, integriteit en klantgerichtheid spelen een belangrijke rol in onze manier van ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat nog een stap verder, namelijk het informeren van en verantwoording afleggen aan de maatschappij en de stakeholders middels een goede communicatie en duurzaamheidsverslagen.

Onderstaand ter informatie een link naar het duurzaamheidsverslag van het Betonhuis.
CSC Duurzaamheidsverslag Betonhuis 2022

Ter informatie onderstaand een link naar een brochure van het Betonhuis waarin de essentie van Beton voor de Nederlandse bouw- en klimaatopgave wordt uitgelegd.
Beton, de basis voor de bouwsector

De Lek Beton heeft een actueel MVO Jaarverslag welke u op verzoek kan worden toegezonden of u kijkt deze direct in via onderstaande link:

 De Lek Beton MVO Jaarverslag

In de betonmortelbranche zijn  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) samengevat in CSC (Concrete Sustainability Council). De Lek Beton heeft zich, in zowel 2020 als 2023, gecertificeerd voor CSC niveau Goud.

Lees verder over De Lek Beton en CSC

Lees verder over ons beleid over 'Veiligheid, gezondheid en welzijn' en hoe we ons inzetten voor onze omgeving.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Blauwzaam

Sponsoring en maatschappelijke ondersteuning

De Lek Beton Advies nodig?