Veiligheid, gezondheid en welzijn

Onder duurzaamheid is het al genoemd, maar veiligheid, gezondheid en welzijn verdient bijzondere aandacht, zeker ook bij De Lek Beton. Niet alleen vanwege de omgang met het product betonmortel en andere cementgebonden species. Species waar ogenschijnlijk niets mis mee is, maar je moet wel weten hoe je er mee om moet gaan en wat je absoluut niet moet doen. Daarvoor is het “Veiligheidsinformatieblad Betonmortel” ontwikkeld, welke u hier kunt raadplegen.

Veilig werken betekent meer. Het vraagt continue aandacht. Bij De Lek Beton hebben we twee keer per jaar een gezamenlijk werkoverleg; in dit overleg wordt uitdrukkelijk aandacht besteed aan veiligheid, gezondheid en welzijn; een actueel onderwerp of een herhaling staat daarbij centraal. Onze chauffeurs zijn ook allemaal in het bezit van het VCA-certificaat.

De Lek Beton Advies nodig?