Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen De Lek Beton en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door De Lek Beton gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, te weten:

- de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor de verkoop, levering en betaling van betonmortel en Metselmix®
- de Algemene Voorwaarden van de Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland voor het verpompen van betonmortel

Beide conform laatselijk gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Klik op bovenstaande links om de volledige tekst van onze algemene voorwaarden in te zien en uit te printen.


De Lek Beton