Kom in contact

Neem contact op

Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen De Lek Beton en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door De Lek Beton gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, te weten:


Beide conform laatselijk gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Klik op bovenstaande links om de volledige tekst van onze algemene voorwaarden in te zien en uit te printen.


De Lek Beton Advies nodig?