Algemene voorwaarden

Op alle rechtsverhoudingen tussen De Lek Beton en haar opdrachtgevers zijn uitsluitend de door De Lek Beton gehanteerde algemene voorwaarden van toepassing, te weten:


Beide conform laatselijk gedeponeerde versie ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage.

Klik op bovenstaande links om de volledige tekst van onze algemene voorwaarden in te zien en uit te printen.


De Lek Beton Advies nodig?