Sponsoring en maatschappelijke ondersteuning: meebouwen aan de toekomst

De Lek Beton ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als een vanzelfsprekendheid. Daarom zetten we ons ook graag in voor mooie maatschappelijke organisaties en verenigingen in de regio.
We sponsoren diverse sportclubs en verenigingen en zijn ook betrokken als Regionale Partner bij het Werelderfgoed Kinderdijk.

Het ondersteunen van (technische) scholen in de regio middels een geldelijke bijdrage en door het bieden van faciliteiten in het leerproces (excursies en stages) behoren tot onze jaarlijkse invulling van het ondernemerschap; het ondersteunen en stimuleren van onderwijs ten behoeve van het behoud van de maak industrie staat hierbij voorop.

Last but not least heeft De lek Beton als policy om zoveel mogelijk haar inkopen te doen in de eigen lokale regio en daarmee het regionale ondernemerschap te ondersteunen en te stimuleren.

De Lek Beton Advies nodig?