Stichting Blauwzaam

In augustus 2011 is Stichting BlauwZaam opgericht met als doel om in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden:
  • het draagvlak voor duurzame ontwikkeling van ondernemers te vergroten;
  • het initiëren van bewustwording en samenbrengen van groepen, instanties en ondernemers teneinde duurzame ideeën en experimenten gestalte te geven;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met de voorgaande doelen in de ruimste zin verband houden of deze bevorderen.

Mooi voorbeeld is het Energieconvenant; dit convenant heeft als gezamenlijke doelstelling om, met 25 lid bedrijven, in drie jaar tijd minimaal 10% energie te besparen en/of duurzaam op te wekken. Inmiddels heeft het VIe Energieconvenant het licht gezien. Daarnaast kunnen de Partners gebruik maken van de Milieubarometer van de stichting Stimular om hun score op de milieuladder in kaart te brengen en daar waar gewenst bij te sturen.

De lek Beton is lid van het eerste uur en inmiddels uitgegroeid tot officieel Partner.

Lees verder op de site van Blauwzaam.

De Lek Beton Advies nodig?