Concrete Sustainability Council

De behoefte aan een waarborg in de vorm van een duurzaamheidskeurmerk, als het gaat om de duurzaam en verantwoorde herkomst van beton, geldt niet alleen voor Nederland. Onder aanvoering van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is in 2012 het initiatief genomen voor een internationaal certificatiesysteem voor de beton- en cementsector: het certificatiesysteem CSC (Concrete Sustainability Council). Bij de formulering van de criteria van CSC heeft Beton Bewust als voorbeeld gediend. Het keurmerk zet zich zowel in voor de kwaliteit en duurzaamheid van het product, als voor de manier van werken en omgaan met klanten en personeel. Er zijn strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.

De Lek Beton heeft zich gecertificeerd voor de 2.0 versie van CSC, niveau goud.
Het certificaat met specificatie van de behaalde score vindt u hier.


De Lek Beton Advies nodig?