Vloei- en schuimspecie

Vloeispecie, een mengsel van zand, cement en water, is een uitstekende oplossing voor het uitvoeren van werkvloeren met een grote oppervlakte, zoals een vloer voor een bedrijfshal. Na het aanbrengen van een ge√ęgaliseerd zandbed wordt een vloeispeciewerkvloer uitgevloeid met een laagdikte van 3 tot 4 cm. De vloeispecie wordt met behulp van speciale pompen op locatie verwerkt.

Vloeispecie, schuimspecie

Schuimspecie bestaat uit een mengsel van cement, eventueel zand (afhankelijk van het type specie) en water. Op de bouwplaats wordt een schuimmiddel toegevoegd, waardoor het volume wordt vergroot en daarmee het gewicht per m3 verlaagd.
Schuimspecie vindt zijn toepassing in de woning- en utiliteitsbouw als isolatielaag onder vloeren (nieuwbouw en renovatie), als afschotlaag op daken en als bodemafsluiting in kruipruimten. In de wegenbouw wordt schuimspecie veelvuldig toegepast als fundering van verhardingen en wegen op minder draagkrachtige ondergronden. Daarnaast wordt schuimspecie gebruikt voor het vullen van oude rioleringen en loze ruimten (tanks). Schuimspecie kent een diversiteit aan samenstellingen, afhankelijk van de toepassing.