Beton Bewust | CSC

Beton Bewust is het duurzaamheidskeurmerk voor de bij de VOBN aangesloten betonmortelfabrikanten. Het keurmerk zet zich zowel in voor de kwaliteit en duurzaamheid van het product, als voor de manier van werken en omgaan met klanten en personeel. Er zijn strenge eisen ten aanzien van betrouwbaarheid, deskundigheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid. Sinds 2012 mag De Lek Beton het duurzaamheids Keurmerk BetonBewust voeren.

De behoefte aan een waarborg in de vorm van een keurmerk, als het gaat om de verantwoorde toepassing van beton, geldt niet alleen voor Nederland. Onder aanvoering van het World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is in 2012 het initiatief genomen voor een internationaal certificatiesysteem voor de beton- en cementsector: het certificatiesysteem CSC (Concrete Sustainability Council). Bij de formulering van de criteria van CSC heeft Beton Bewust als voorbeeld gediend. De criteria van CSC en het keurmerk Beton Bewust zijn inmiddels geharmoniseerd en afgestemd op de Nederlandse omstandigheden en regelgeving. De Lek Beton streeft ernaar voor het einde van het jaar 2018 te zijn gecertificeerd volgens het CSC Keurmerk.

De Lek Beton