Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De Lek Beton draagt graag haar steentje bij aan het behoud van onze  wereld. Duurzaamheid is dan ook één van de belangrijke begrippen bij onze innovaties. De Lek Beton zet zich onder andere in voor het terugdringen van het CO2-verbruik en hergebruik van secundaire grondstoffen. Beton is een duurzaam product. De toegepaste grondstoffen hebben een verantwoorde herkomst en de betonsector en haar toeleveranciers willen hier graag aan voldoen. Ze zetten zich in voor een herleidbaar transport- en productieproces. Zo gebruikt De Lek Beton primaire grondstoffen zoals zand en grind die per schip worden aangevoerd. Dit heeft een lagere milieubelasting. Bij de keuze van het cement wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van klinkerarme cementsoorten. Ook gebruiken we materiaal uit onze eigen productieketen. Spoelwater en granulaatbeton zijn grondstoffen voor de productie van nieuwe betonmortel. Samen met een modern productiebedrijf zijn we in staat  onze CO2-uitstoot flink te verminderen en de afvalproductie tot nagenoeg nul te beperken. Maar ook arbeidsveiligheid, integriteit en klantgerichtheid spelen een belangrijke rol in onze manier van ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat nog een stap verder, namelijk het informeren van en verantwoording afleggen aan de maatschappij en de stakeholders middels een goede communicatie en duurzaamheidsverslagen.

In de betonmortelbranche zijn  duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) samengevat in ‘BetonBewust’.

Lees verder over ons beleid over 'Veiligheid, gezondheid en welzijn' en hoe we ons inzetten voor onze omgeving.

Veiligheid, gezondheid en welzijn

Beton Bewust | CSC

Blauwzaam

Sponsoring en maatschappelijke ondersteuning

De Lek Beton