Betonmortel

Betonmortel of, beter gezegd betonspecie (het onverharde product), bestaat in de meeste gevallen uit een mengsel van zand, grind, cement en water. Het grind kan worden vervangen door gebroken natuursteen en granulaten (gebroken beton- en metselwerkpuin). Om de betonspecie aan speciale eisen te laten voldoen, kunnen ook stoffen toegevoegd worden zoals vulstoffen (bv. vliegas of kalksteenmeel) en vezels (kunststof en/of staal). Hulpstoffen als vertragers, versnellers, luchtbelvormers en plastificeerders worden gebruikt om de eigenschappen van zowel de betonspecie als het verharde beton te beïnvloeden en daarmee aan de wensen van de afnemer te laten voldoen.

betonmortel van De Lek Beton

Het brede assortiment aan cement, toeslagstoffen, vulstoffen en hulpstoffen stelt De Lek Beton in staat vele honderden verschillende samenstellingen van betonspecie te leveren, ieder met hun specifieke eigenschappen. De kwaliteiten zijn in hoofdlijnen te onderscheiden naar Sterkte (Sterkteklasse), naar Duurzaamheid (Milieuklassen) en naar Verwerkbaarheid (Consistentieklasse).

Sterkteklasse.pdf

Milieuklassen.pdf

Consistentieklasse.pdf

Gekleurde betonmortel
Gekleurde betonmengsels zijn door en door gekleurd door toevoeging van diverse hulp- en kleurstoffen. De kleur is duurzaam waarbij de oppervlaktestructuur van het beton behouden blijft. De kleur kan niet loslaten of verdwijnen bij beschadiging. Het toepassingsgebied is veelzijdig en heeft zowel een architectonische als functionele waarde. Gekleurde betonmortel kan onder andere gebruikt worden voor: fietspaden, busbanen, terrassen, tuinen, recreatieterreinen, wanden, bruggen, kunstwerken, etcetera. Het toepassen van gekleurd beton vereist bijzondere aandacht voor de bekisting en manier van storten. De Lek Beton adviseert u graag hierin.

Gekleurd beton van De Lek Beton

Betonmortel met staalvezels en/of kunststofvezels
Staalvezels in betonmortel zijn een ideale wapening in vrijdragende vloerconstructies op (meer) draagkrachtige ondergronden. Het uitvoeren van een constructieberekening op basis van de toepassing van staalvezles kan worden verzorgd.

Staalvezels

Kunststofvezels hebben een duidelijke functie in betonmortel in de beginfase (de zgn “plastische fase”) van het verhardingsproces. De sterkte van het beton ontwikkelt zich langzamer, dan de spanningen veroorzaakt door de krimp. Deze plastische krimp is een gevolg van de verdamping van het water en van de chemische binding tussen water en cement. De kunststofvezels absorberen deze krimpspanningen en verminderen de aanwezigheid van krimp(micro)scheurtjes. Met name in dunne/slanke betonconstructies, zoals dunne overlagingen op bestaande betonvloeren, vinden kunststofvezels hun toepassing.