Maatwerk/advies

Het bestek van de opdrachtgever is het uitgangspunt voor de samenstelling van onze producten. Door de ontwikkelingen in de betontechnologie en strenger wordende eisen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op onze expertise en ervaring. Een adviesfunctie die wij graag op ons nemen. Voor specialistische toepassingen, meestal gericht op sterkteontwikkeling en verwerkbaarheid, wordt in nauw overleg met de opdrachtgever een optimale samenstelling gekozen, waarbij De Lek Beton een sterk adviserende rol op zich neemt.

In het laboratorium worden aanvullende proefnemingen verricht ter ondersteuning van de complexere beslissingen. Te denken valt daarbij aan temperatuurontwikkeling en het vaststellen van ontkistingsmomenten.Voor afwijkende omstandigheden worden oplossingen aangedragen, gebaseerd op een specialistische ervaring en onderzoek. Het meenemen van extra eisen in de samenstelling noemt De Lek Beton maatwerk.