Beton Bewust

  Beton Bewust is het keurmerk van de branche- vereniging van de betonmortel verenigd in de VOBN. De Lek Beton is in het bezit van dit keurmerk. Het keurmerk is het tastbare bewijs van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen - MVO.
Het voeren van het Beton Bewust keurmerk betekent, dat wij als bedrijf staan voor kwaliteit, professionaliteit en het hebben van duurzame ambities voor de toekomst.
De toekomst van zowel de bouwer/aannemer, de opdrachtgever en/of gebruiker/eigenaar, als ook van De Lek Beton. Dat betekent, dat er een gezamenlijke inspanning nodig is. Inspanning en betrokkenheid waarbij een ieder vanuit zijn positie en verantwoordelijkheid meewerkt om deze ambitie te realiseren.
Het Beton Bewust keurmerk helpt om het concreter en zichtbaar te maken. Door regelmatige controles wordt erop toegezien dat het bedrijf aan het Beton Bewust keurmerk blijft voldoen.
Naast het voldoen aan de eisen, moeten wij als leverancier ook de ambitie hebben om het referentieniveau te verbeteren ofwel de lat steeds weer hoger te leggen.
Het Beton Bewust keurmerk is op dit moment gebaseerd op vijf elementen/thema’s:
  1. Betrouwbaarheid van levering    
    De Lek Beton maakt duidelijke afspraken met haar afnemers over leveranties (tijd, hoeveelheid …) en komt die ook na.  
  2. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de geleverde betonmortel
    De Lek Beton levert hoogwaardige en duurzame producten onder het KOMO certificaat, dat staat voor zekerheid en kwaliteit. Meedenken, adviseren over betonsamenstellingen en de verwerking ervan, behoren bij het leveren op maat.    
3. Vermindering CO2-belasting    
    De Lek Beton streeft naar een verdere reductie van de milieubelasting inclusief broeikasgassen. Waar mogelijk worden klinker/CO2 arme cementsoorten (Hoogovencement / Gegranuleerde Hoogovenslak, Vliegas) toegepast. Jaarlijks wordt de gemiddelde CO2 emissie per m³ bepaald.    
4. Hergebruik en sluiten van de materiaalkringloop
  Het gebruik van secundaire grondstoffen (vervangers zand en grind) wordt bevorderd. Door het recyclen van restbeton wordt gestreefd naar 0% afval bij de productie van betonmortel.      
5. Arbeidsveiligheid      
Veilig werken is het motto; bevorderen veiligheidsaspecten, instructie personeel, en gebruik veiligheidsmiddelen. De Lek Beton streeft naar afwezigheid van ongevallen, letsel en aan het werk gerelateerd verzuim.
Meer informatie over het keurmerk Beton Bewust is beschikbaar op de website www.betonbewust.nl.
Beton Bewust – Vanzelfsprekend!